De Greenzone of Den Bosch

De Greenzone of Den Bosch

SAMENWERKING: De Greenzone of Den Bosch

De Greenzone of Den Bosch is een initiatief vanuit de gemeente Heusden. Het richt zich op de huisvesting en het welzijn van internationals, van kenniswerker tot arbeidsmigrant. Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes van de Poolse werknemers in de regio, wordt er een enquête gehouden onder deze doelgroep. De resultaten van de enquête worden verwerkt in een interne rapportage, zodat op basis daarvan beslissingen kunnen worden genomen over de opzet van de website van de Greenzone of Den Bosch. Het uiteindelijke doel is dat op de website alle gewenste informatie te vinden is en de arbeidsmigranten onderdeel worden van de samenleving.

Centrum Porad is een bedrijf die in de Gemeente Waalwijk en de omgeving met de Poolse migranten werkt. Centrum Porad stond open om ons te helpen in onze project.

 

W ramach współpracy z lokalnymi samorządami mamy zaszczyt przestawić jeden z wielu projektów, które wspólnie prowadzimy. Projekt nazywa się „ZIELONA SREFA”.

„Zielona Strefa” Den Bosch jest inicjatywą gminy Heusden. Koncentruje się na zakwaterowaniu i dobrobycie społeczności międzynarodowej, począwszy od pracowników sektora wiedzy po imigrantów zarobkowych. Wśród tej grupy docelowej przeprowadzana jest ankieta, która ma pozwolić na uzyskanie wglądu w życzenia i potrzeby polskich pracowników w regionie. Wyniki ankiety są przetwarzane w wewnętrznym systemie raportowania, dzięki czemu w oparciu o nie mogą być podejmowane decyzje odnośnie struktury strony internetowej „Zielonej Strefy” Den Bosch. Celem, który finalnie ma zostać osiągnięty jest to, aby na tej stronie internetowej możliwe było odnalezienie wszystkich pożądanych informacji oraz aby imigranci zarobkowi stali się częścią społeczności lokalnej.