Zasiłek rodzinny

Dane osobowe

Persoonilijke gegvenes

Praca

Dane osobowe zony/męza lub partnera fiskalnego

Persoonilijke gegvenes van echtgenoot/partner

tak
nie

tak
nie

Praca żony/męża lub partnera fiskalnego

Dzieci

Kinderen

taknie

Koszty i dodatkowe informacje

Overige uitgaven en gegevens

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu jedynie na potrzeby doradztwa i pośrednictwa w złożeniu powyższego wniosku zgodnie z warunkami korzystania z serwisu.

Om gebruik te maken van alle mogelijkheden van Centrum Porad is een akkoord nodig op onze Algemene Voorwaarden én onze verwerkersovereenkomst, die is opgesteld vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Beide documenten kun je downloaden.
Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van Centrum Porad.
Ik ga akkoord met de nieuwe privacy statement van Centrum Porad, die is opgesteld vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).