Zasiłek rodzinny

  Dane osobowe

  Persoonilijke gegvenes

  Imię i nazwisko

  Voorna(a)m(en) en Achternaam

  Data urodzenia (dd-mm-rr)

  Geboortedatum (dd-mm- jjjj)

  Bsn/sofi numer

  Bsn (sofinummer)

  Nr telefonu

  Telefoonnummer

  Adres email

  E-mailadres

  Adres

  Adres

  Ulica i numer domu/mieszknia

  Straat en numer

  Kod pocztowy

  Postcode en woonplaats

  Praca

  Nazwa pracodawcy

  Adres pracodawcy

  Adres

  Ulica i numer

  Straat en numer

  Kod pocztowy

  Postcode en woonplaats

  Od kiedy Pan/Pani pracuje w obecnej pracy?

  Od kiedy Pan/Pani pracuje w NL?

  W jakim kraju Pan/Pani pracował/a wcześniej?

  Do kiedy?

  Dane osobowe zony/męza lub partnera fiskalnego

  Persoonilijke gegvenes van echtgenoot/partner

  Jest Pan/Pani zonaty/zamęzna?
  Jeśli tak to od kiedy?

  Bent u gehuwd? Indien ja, vanaf wanneer?

  tak

  nie

  Imię i nazwisko partnera fisklango

  Voorna(a)m(en) en Achternaam

  Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

  Geboortedatum (dd-mm- jjjj)

  BSN/Sofi-number

  BSN (sofinummer)

  Jest Pan/Pani rozwiedziony/a?
  Jeśli tak to od kiedy?

  Bent u gescheiden? Indien ja, vanaf wanneer?

  tak

  nie

  Praca żony/męża lub partnera fiskalnego

  Nazwa pracodawcy

  Adres pracodawcy

  Adres

  Ulica i numer

  Straat en numer

  Kod pocztowy

  Postcode en woonplaats

  Od kiedy Pan/Pani pracuje w obecnej pracy?

  Od kiedy Pan/Pani pracuje w NL?

  W jakim kraju Pan/Pani pracował/a wcześniej?

  Do kiedy?

  Dzieci

  Kinderen

  Imię - nazwisko i data urodzenia

  Voor - achternaam en geboortedatum

  Imię - nazwisko i data urodzenia

  Voor - achternaam en geboortedatum

  Imię - nazwisko i data urodzenia

  Voor - achternaam en geboortedatum

  Czy jest Pan/Pani rodzicem samotnie wychowującym

  Bent u alleenstaand ouder?

  taknie

  Koszty i dodatkowe informacje

  Overige uitgaven en gegevens

  Oprocentowanie kredytu hipotecznego

  Hypotheekrente

  WOZ WAARDE

  Datum van overdraag

  Dodatkowe informacje

  Overige gegevens

  Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu jedynie na potrzeby doradztwa i pośrednictwa w złożeniu powyższego wniosku zgodnie z warunkami korzystania z serwisu.

  Om gebruik te maken van alle mogelijkheden van Centrum Porad is een akkoord nodig op onze Algemene Voorwaarden én onze verwerkersovereenkomst, die is opgesteld vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Beide documenten kun je downloaden.
  Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van Centrum Porad.
  Ik ga akkoord met de nieuwe privacy statement van Centrum Porad, die is opgesteld vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).