Oświadczenie Centrum Porad o ochronie prywatności

Centrum Porad przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ korzystasz z naszych usług i/lub ze względu na to, że sam/sama je nam przekazujesz. Dotyczy to następujących danych osobowych: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail i inne dane osobowe, które w sposób czynny udostępniasz w korespondencji i przez telefon.
Centrum Porad przetwarza Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług oraz w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Centrum Porad nie będzie przechowywało Twoich danych osobowych przez okres dłuższy, aniżeli jest to bezwzględnie konieczne do realizacji celów, dla których dane te są zbierane.
Centrum Porad nie sprzeda Twoich danych osobowych osobom trzecim i będzie je przekazywać wyłącznie wtedy, jeżeli będzie to konieczne do wykonania naszej, zawartej z Tobą, umowy lub do wypełnienia zobowiązań nakładanych na nas przez obowiązujące przepisy prawa. Z przedsiębiorstwami, które przetwarzają Twoje dane działając na nasze zlecenie zawieramy umowy dotyczące ich przetwarzania, aby zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności Twoich danych. Centrum Porad pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie w tym zakresie.
Centrum Porad wykorzystuje tylko techniczne i funkcjonalne pliki cookie oraz analityczne pliki cookie, które nie naruszają Twojej prywatności. Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany na komputerze, tablecie lub smartfonie podczas pierwszej wizyty na tej stronie internetowej. Pliki cookie, których używamy, są niezbędne do technicznego działania strony internetowej i zapewnienia komfortu jej użytkowania. Zapewniają, że strona działa poprawnie i zapamiętuje na przykład Twoje preferencje. Dzięki temu możemy również dokonywać optymalizacji naszej strony internetowej. Możesz zrezygnować z plików cookie, zmianiając ustawienia swojej przeglądarki internetowej tak, aby nie zapisywała plików cookie. Ponadto możesz również w ustawieniach przeglądarki usunąć wszystkie informacje zapisane wcześniej.
Masz również prawo do przeglądania, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych. Na info@centrumporad.nl możesz wysłać prośbę o dostęp do nich, ich korektę lub usunięcie. Aby upewnić się, że wniosek o dostęp został złożony przez Ciebie, prosimy o przesłanie z rzeczoną prośbą kopii dokumentu tożsamości. Prosimy o zamazanie na tej kopii swojego zdjęcia dokumentowego i numeru BSN. Ma to na celu ochronę Twojej prywatności. Centrum Porad odpowie na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, jednakże nie później niż w ciągu czterech tygodni.
Centrum Porad podchodzi do ochrony Twoich danych osobowych w sposób poważny i podejmuje odpowiednie środki, celem zapobieżenia niewłaściwemu korzystaniu z nich, ich utracie, nieautoryzowanemu dostępowi do nich, niechcianemu ich ujawnieniu i nieautoryzowanym zmianom. Jeśli odnosisz wrażenie, że Twoje dane nie są dobrze zabezpieczone lub zachodzą przesłanki mogące wskazywać na niewłaściwe korzystanie z nich, to prosimy skontaktować się z nami korzystając z adresu info@centrumporad.nl