Nasze sukcesy

Zwolnienie dyscyplinarne: doszło do porozumienia stron, wycofanie „dyscyplinarki”, dzięki temu pracownik miał prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Otrzymał kilka tygodni wypłaty w przód oraz pozytywne świadectwo pracy.
Polak stał się Amerykaninen – może i tak się zdarzyć, że w dobie nowych przepisów i urzędnicy mogą się pomylić…ale żeby aż tak? Tylko kto to wyjaśni przy zeznaniach podatkowych, zwłaszcza jak się brało rozłąkowe na osoby z rodziny przebywającej w Polsce (a w papierach jest Amerykanin ??)
Podwójne umowy najmu– klient znalazł nowe mieszkanie, niestety kontrakty najmu z poprzedniego mieszkania były niekorzystnie spisane, nieczytelne. Po ich wypowiedzeniu było ryzyko odpowiedzialności za szkody jakie mogłyby być wyrządzone w przyszłości przez nowych lokatorów (to brzmi absurdalnie ale działo się na prawdę).  Po negocjacjach i konsultacjach udało się polubownie wybrnąć ze starych umów, bez kar, ze zwrotem zaliczki zapłaconej na początku najmu oraz podpisaniem nowej umowy na nowym mieszkaniu.
Zmuszenie do podpisania karty zjazdowej– pracownik biura pracy (uitzendkracht), po powrocie z urlopu kilkudniowego dostał kartę zjazdową do PL do podpisania. Mimo, że kontrakt pracy wciąż trwał. Wynik końcowy był taki, że osoba ta pracowała jeszcze przez kilka tygodni, nabywając praw do zasiłku.  A po niespełna miesiącu przebywania na zasiłku, osoba ta wróciła ponownie do pracy. Na samym początku nie chciano tego pracownika już zatrudniać z powodu nieporozumień wynikających z zakłóceń w komunikacji ze względu na język holenderski. Po wyjaśnieniu i rozmowach z pracodawcą pracownik został z otwartymi rękoma przyjęty w firmie, wszystkie zaległe dodatki (wakacyjne, nadgodziny) zostały uregulowane.
Podwójny sofi numer – tak jak w Polsce każdy ma jeden numer NIPu tak i w Holandii ma się jeden numer podatkowy. Niestety zdarzyło się, że pomyłkowo nadano drugi numer sofi tej samej osobie……to było wyzwanie, któremu podołaliśmy… bo dwa numery to jak dwie osoby, czyli podwójny obowiązek składek ubezpieczeniowych, dofinansowania aktywne na jednym sofi a inne sprawy urzędowe na drugim…..każdy umywał ręce, a rachunki przybywały i kary za nie płacenie też…..na szczęście był happy end.